کد
عنوان
محل برگزاری
اساتید
زمان برگزاری
ظرفیت
 ثبت نام
247 دومین دوره فلوشیپ پژوهشی ( سطح مقدماتی ) ویژه هیات علمی     تاریخ برگزاری و اسامی افراد پذیرفته شده در دوره متعاقبا اعلام میگردد. 75  
تجزیه و تحلیل , طراحی , برنامه نویس و پیاده سازی - حسن رادمرد