کد
عنوان
محل برگزاری
اساتید
زمان برگزاری
ظرفیت
 ثبت نام
247 دومین دوره فلوشیپ پژوهشی ( سطح مقدماتی ) ویژه هیات علمی     تاریخ برگزاری و اسامی افراد پذیرفته شده در دوره متعاقبا اعلام میگردد. 80  
250 علم سنجی (scientometrics)ویژه هیئت علمی   با حضور خانم دکتر امین پور از وزارت بهداشت دوجلسه سه شنبه 96/04/20 از ساعت 14-8 چهارشنبه 96/04/21 از ساعت 14-8 30  
تجزیه و تحلیل , طراحی , برنامه نویس و پیاده سازی - حسن رادمرد