کد
عنوان
محل برگزاری
اساتید
زمان برگزاری
ظرفیت
 ثبت نام
207 روش تحقیق مقدماتی و پروپوزال نویسی( ویژه دانشجویان)     دوجلسه ای یکشنبه 96/01/27 از ساعت 18-14 سه شنبه 96/01/29 از ساعت 18-14 30  
206 تکنیک های جستجوی اطلاعات در اینترنت( ویژه دانشجویان)     چهارشنبه 96/01/23 از ساعت 18-14 30  
تجزیه و تحلیل , طراحی , برنامه نویس و پیاده سازی - حسن رادمرد